Disclaimer
Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van de website van Aquamarijn, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Alle informatie is echter vrijblijvend zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Chronos Vastgoed B.V. en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Alle rechten met betrekking tot deze website berusten bij Chronos Vastgoed B.V. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Chronos Vastgoed B.V.  teksten en afbeeldingen van de website over te nemen.

Doorverwijzingen naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Chronos Vastgoed B.V. zijn enkel opgenomen ter informatie van de bezoeker van de sites. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Chronos Vastgoed B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Privacy
Chronos Vastgoed B.V. gaat zorgvuldig om met geregistreerde persoonsgegevens. Wij vragen alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Bij de registratie van persoonsgegevens past Chronos Vastgoed B.V. te allen tijde de Wet bescherming persoonsgegevens toe.